Klinická literatura

Klinická literatura je série příruček tématicky zaměřených na důležité problémy ze zdravotního prostředí. Objasňují, jak v praxi maximálně využít výhod, které výrobky LINET nabízejí.

Publikace poskytují navíc množství unikátních údajů z reálného prostředí, jelikož vznikly ve vzájemné spolupráci se špičkovými odborníky z řad lékařů, sester a ošetřovatelek z evropských nemocnic a pečovatelských domů. Uváděná a citovaná fakta vycházejí z jejich znalostí a praxe.

Příručky v českém jazyce lze stáhnout v PDF formátu.

  Lineární sloupová jednotka

  Sloupová konstrukce - Lineární sloupová jednotka LINET

  PDF | 1 MB
  Laterální náklon

  Laterální náklon - snadná manipulace s pacientem

  PDF | 1.2 MB
  Rentgenování na lůžku

  RTG vyšetření na lůžku - kvalitní a bezpečná diagnostika

  PDF | 1.5 MB
  I-brake

  I-brake - inteligentní systém brždění lůžka

  PDF | 293.4 kB
  Mobilizace

  Mobilizace - pohyb snadno a bezpečně

  PDF | 1.4 MB
  Bezpečnost pacienta

  Bezpečnost pacienta - pády a úrazy pod kontrolou

  PDF | 1.3 MB
  Bezpečnost sestry

  Bezpečnost sestry - fyzická náročnost minulostí

  PDF | 1.3 MB
  Dekubity

  Dekubity - lůžka a matrace proti dekubitům

  PDF | 2 MB
  Prostředí jako lék

  Prostředí jako lék - interiér pro pacienta i sestru

  PDF | 1.4 MB
  Design a zdraví

  Design a zdraví - funkce, design, estetika

  PDF | 1.9 MB