logo

HRAD

01.12.2014

   

V rámci programu se ověřovaly nástroje jako flexibilní formy pracovních úvazků, různé formy vzdělávání a rozvíjení znalostí, odborné poradenství či podpora péče o děti. Na testování se v průběhu dvou let podílela většina zaměstnanců a zaměstnankyň LINETu.

Řada těchto nástrojů byla pevnou součástí personálního řízení LINETu ještě před spuštěním projektu. Firma například patří mezi první, které v Česku začaly provozovat vlastní firemní školku. Rovněž dlouhodobě nabízí možnost práce z domova, při rodičovské dovolené, flexibilní pracovní úvazky a další podobné benefity. Díky tomu LINET mohl poskytnout dostatečný základ pro testování a následný vznik ucelené metodiky.

 „Projekt pro nás byl především příležitostí, jak jednotlivé nástroje efektivně sladit do funkčního modelu, který by navíc mohly aplikovat i jiné společnosti. V tomto ohledu pro nás byla přínosem právě spolupráce s Kolpingovou rodinou Smečno. Její pracovníci nám z pozice odborných konzultantů pomohli identifikovat problematická místa v našem přístupu a poskytli nám řadu podnětů a nápadů na další zlepšení v oblasti rovných pracovních příležitostí,“ říká Vladimíra Michnová, personální ředitelka LINETu.   

Občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno se problematice skloubení rodinného a pracovního života a rovných příležitostí pro muže a ženy věnuje dlouhodobě. Pro tuto neziskovou organizaci projekt HRAD představoval především jedinečnou příležitost důkladně konfrontovat své dosavadní poznatky v reálných podmínkách jedné konkrétní firmy.

Zapojení tohoto partnera bylo pro projekt a osvětu zejména dalších zaměstnavatelů naprosto klíčové. V oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí nabízí nadstandardní know-how, sledují nejnovější světové trendy a je velmi progresivní,“ doplňuje Vladimíra Michnová.

Projekt HRAD odstartoval 1. prosince 2012 a skončil 30. listopadu 2014. V jeho závěrečné fázi vznikla finální verze metodiky, která je nyní k dispozici zaměstnavatelům, kteří budou mít o zkušenosti z projektu zájem.

LINET Group

LINET Group je největším evropským dodavatelem inovativních, vysoce kvalitních zdravotnických lůžek, antidekubitních matrací, nábytku i kompletních řešení pro nemocnice a pečovatelská zařízení. Holding sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává zhruba 1000 lidí. Své produkty vyrábí ve dvou závodech – v německém Wickede a ve Slaném, odkud je vyváží do více než sta zemí po celém světě. Firma si svůj stabilní organický růst udržuje díky schopnosti přinášet nové výrobky maximálně přizpůsobené potřebám zákazníků. Jejich konkurenční výhoda vychází zejména z prověřené kombinace technologického a designového know-how a z efektivních výrobních procesů. Pro sofistikovaná a vysoce kvalitní řešení značky LINET se dosud rozhodly stovky prestižních univerzitních nemocnic a pečovatelských zařízení. LINET Group na globálním trhu působí prostřednictvím dceřiných společností v Evropě, v USA a v Latinské Americe. K dispozici má také rozsáhlou síť partnerských distribučních společností.

                                                                                       

Ke stažení

Zpět na seznam