logo

08.11.2016

„After-sales service je jedním z nejklíčovějších odvětví v celé organizaci. Naším cílem je starat se o kontinuální zlepšování a efektivitu procesů, což nás vede k našemu základnímu cíli, kterým je spokojený zákazník. Takováto setkání dávají členům skupiny LINET Group možnost růst a zlepšovat se v celém oboru,“ vysvětlil základní myšlenku setkání Josef Bystrianský, after-sales service manažer. Celá akce, která se koná každý rok, začala již 25. října společnou večeří. Mezi přítomnými byl i servisní zástupce Borcad Medical. Součástí akce tak bylo i uvedení společnosti a produktů, prezentace fungování servisu v Borcadu se zaměřením na sdílení běžné servisní praxe.

Ve středu dopoledne tvořily hlavní náplň programu prezentace z jednotlivých společností připravenými servisními manažery. Každý zástupce pohovořil o výsledcích a klíčových úspeších svého trhu. Na závěr každé prezentace proběhla diskuse o významných servisních smlouvách, finančních výsledcích nebo porovnání s očekáváním zákazníka v daném teritoriu.

Odpoledne bylo zaměřené na nástroje a procesy pro vylepšení zakázek a zvýšení kvality služby, která je zákazníkovi poskytována. Tento rok jsme se výrazně zaměřili na rychlost poskytování služeb, centralizované řízení logistiky náhradních dílů a obecně na celý proces servisní zakázky. Dalšími body programu byly nové nástroje jako CRM (Customer Relationship Management), zákaznické mobilní aplikace a koncept marketingové podpory servisních služeb.  

Tyto novinky představili pozvaní hosté z LINETu. Za IT oddělení byl přítomen projektový manažer IT Tomáš Domas a z oddělení marketingu přijala pozvání produktová manažerka Jarmila Vindušková. Oddělení HR reprezentovala Jana Svrčková, která připojila prezentaci nové onboardingové aplikace.

Čtvrteční dopoledne naplnil workshop na téma dlouhodobé pětileté strategie servisu. „Toto cvičení dodalo týmu správného ducha spolupráce a fungování jako servisní organizace LINET Group. Všichni měli možnost učit se osobně od ostatních členů skupiny. Díky tomu máme nyní jasnou představu, kam a jak naši organizaci chceme směrovat, aby o ní byl zájem,” řekl moderátor workshopu, Andreas Buchberger, after-sales manažer wissner-bosserhoff.

„Věřím, že společné aktivity, schůzky a prezentace pomohly všem účastníkům ujasnit si své cíle, přijmout nové výzvy a aktivně se podílet na rozvoji značky LG AfterSales Service. Bylo úžasné vidět, s jakou chutí naši kolegové aktivně sdíleli své zkušenosti a úspěchy. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům za projevenou aktivitu a nadšení při jejich celoroční práci a těším se další tradiční setkání,“ doplnil Josef Bystrianský.

Zpět na seznam