logo

26.08.2016

Široké a vhodně nakombinované portfolio antidekubitních matrací LINET Vám umožní vybrat tu správnou skladbu matrací s ohledem na individuální potřeby jednotlivých pacientů či klientů sociálních služeb. Kvalitní péčí a také pomocí kvalitního vybavení lze předejít až 95 % dekubitů!

Intenzivní antidekubitní péče

Jedna z nejúčinnějších antidekubitních technologií využívá efektu nulového tlaku. Tyto matrace pracují na alternujícím principu. Léčebného a preventivního účinku dosahuje tím, že se jednotlivé segmenty střídavě vypouští a opětovně nafukují. Jednotlivé rizikové partie tak nejsou v pravidelných časových intervalech vystaveny žádnému tlaku a mohou se plně prokrvit, přičemž tělo pacienta má po celou dobu cyklu potřebnou oporu.

Dalším úspěšným systémem jsou matrace s konstantně nízkým tlakem (CPL) v kombinaci s mikroklimatickým efektem (MCM). Efektivní prevence dekubitů je dosažena díky stále udržované hodnotě tlaku a přímé regulaci vlhkosti a teploty mezi pokožkou pacienta a povrchem matrace.

Dlouhodobý pobyt na lůžku bez dekubitů

Aktivní antidekubitní matrace určené pro dlouhodobou péči využívají alternujícího principu s efektem nulového tlaku. Velkou službu poskytují i samostatné aktivní vrstvy tzv. overlay, které mohou být položeny na stávající pěnovou matraci v případě vzniku dekubitů nebo jejich zvýšeného rizika. Podobný princip využívají i hybridní systémy – kombinace aktivní a pasivní matrace.

Velice ceněným doplňkem jsou i aktivní podsedáky, které poskytují antidekubitní péči i během aktivizačních činností vsedě.

Značka kvality

Za technologickými inovacemi matrací LINET stojí vlastní vývojové středisko LINET Wound Care sídlící ve Velké Británii, matrace samotné se pak vyrábí v hlavním výrobním závodě LINETu ve Slaném.

Zpět na seznam