logo

10.06.2016

Hlavním cílem summitu bylo získání zpětné vazby z ostatních trhů. Ta je pro budoucí úspěšnost na trhu velmi důležitá. V rámci programu bylo představeno několik novinek, které budou letos na trhu k dostání. Proto bylo nutné seznámit zástupce klíčových trhů s tím, co je čeká. Product Manager společnosti LINET Antonín Borovka zároveň pohovořil o vizi produktového portfolia do budoucna.

Jedním z témat summitu byla diskuze nad zlepšováním v několika stěžejních oblastech. Všichni účastníci se společně zabývali možnostmi prohloubení spolupráce tak, aby bylo uvádění nových produktů na trh jako takové efektivnější a aby bylo vždy vše připraveno na úspěšný start prodejů. Současně se diskutovala marketingová podpora a prostor pro její zdokonalení. Vývojem by měla projít i školení a webináře, které by měly být v budoucnu více zaměřeny na podpůrné oblasti, jako jsou například klinická školení, která jsou v oblasti matrací zásadní.

„Shodli jsme se na tom, že toto setkání bylo pro nás všechny velmi přínosné a podobné akce by se měly konat každý půlrok. Setkání přispívají k lepšímu sdílení know-how mezi jednotlivými zeměmi. Na summitu jsme se zabývali také zlepšováním služeb směrem k našim partnerům pomocí extranetu, což je internetový portál pro partnery. Díky němu budeme moci v budoucnu efektivněji řešit klíčové otázky z trhu týkající se matrací a tím více podporovat jejich celosvětový business,“ dodává Antonín Borovka.

Zpět na seznam