logo

12.04.2019

„Chceme skutečně ukázat reálné přínosy laterálního polohování, které pozitivně ovlivňuje nejen umělou plicní ventilaci, ale i další životně důležité procesy pacientů v kritickém stavu,“ vysvětlil Martin Ričl, člen klinického týmu LINET Group. Atraktivní částí odborné prezentace bude také lůžko Multicare s pacientem, laterálně polohovaným figurantem. Pomocí elektrického impedančního tomografu TIMPEL proběhne v reálném čase demonstrace některých změn, které se v plicích pacientů během polohování odehrávají a které lateralizace pozitivně ovlivňuje a přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta.

„Účast na kongresu ANZICS 2019 má předvést klinickou přidanou hodnotu našich technologií a podpořit význam lůžek s laterálním náklonem,“ uvedl Jiří Mlch, Regional Manager South & East Asia LINET Group. Úroveň intenzivní péče v regionu South & East Asia roste podle něj díky velkým investicím do zdravotnictvím. Například přímo v Singapuru, kde je zdravotnictví a vybavení na TOP úrovni, čemuž odpovídají požadavky na efektivitu a kvalitu nakupovaných technologií. 26 lůžky Multicare LE je kompletně vybavená ICU zdejší prestižní Tan Tock Seng Hospital a díky vysoké kvalitě i benefitům laterálního náklonu se podařilo dodat na ICU sesterského zařízení National Centre of Infection Diseases 45 lůžek Eleganza 5. V ostatních zemích regionu se trh postupně vyvíjí, ale i tam sílí poptávka a nároky na elektricky polohovatelná lůžka a jejich funkční vyspělost. „Tu jim díky širokému portfoliu umíme nabídnout. I proto se nám v regionu mimořádně daří s unikátním meziročním růstem 30 %,“ doplnil Jiří Mlch.

Konference ANZICS je jedna z nejvýznamnějších odborných akcí v oblasti intenzivní péče v regionu. Oslovuje nejen profesionály z asijských zemí, Austrálie a Nového Zélandu, ale svým odborným dopadem ho přesahuje. Počet registrovaných delegátů každoročně dosahuje cca 1 000 lékařů a sester se zaměřením na kritickou a intenzivní medicínu.

Detailní program průběhu LINET symposia naleznete na adrese http://www.linet.com/en/anzics2019.

Zpět na seznam