logo

Stop dekubitům s řešením LINET

13.11.2019

Navzdory tomu, že podle zdrojů EPUAP je až 95 % dekubitů možné předejít vhodnou prevencí, dekubity je postiženo více než 4 miliony Evropanů. Nejvíce ohrožení jsou lidé s omezenou pohyblivostí a s citlivou pokožkou, jakou jsou plegici a paraplegici, předčasně narozená miminka, senioři a chronicky nemocní. Následky propuknutí dekubitů jsou devastující – bolest, další zdravotní komplikace a prodloužená hospitalizace. Pacienti potřebují speciální medikaci, obvazový materiál a rehabilitace. To vše znamená také zvýšení nákladů na další péči.

LINET Group proto věnuje prevenci dekubitů mimořádnou pozornost. V první řadě poskytuje širokou nabídku antidekubitních matrací. Portfolio matrací LINET zahrnuje TOP funkční produkty pro ICU – matrace Virtuoso PRO s nulovým tlakem nebo integrovaný systém OptiCare, tak i funkčně a ekonomicky výhodné produkty. Pro potřeby akutní a dlouhodobé péče je například k dispozici unikátní hybribní matrace CliniCare 100 HF kombinující výhody aktivních systémů a pasivních matrací. Prevenci podporují také konstrukční vlastnosti lůžek, například Ergoframe pro eliminaci negativních jevů při polohování nebo laterální náklon umožňující častější a efektivní polohování pacientů.

Účinek inovativních technologií zvyšuje klinická podpora v rámci školicího centra LINET Akademie. Kurzy, které LINET poskytuje v České republice i v celosvětovém měřítku, jsou zaměřené na klinické aspekty a nácvik praktických dovedností.

Zpět na seznam