logo

Sentida

05.02.2020

„Vývoj sociálních služeb směřuje k poskytování speciálních služeb zahrnující vysoce kvalitní zdravotní péči. Naše výrobky pro oblast pečovatelství spojují unikátní technologie využívané v prostředí nemocnic a zároveň respektují specifické potřeby klientů a pracovníků v sociálních službách,“ uvedl Zdeněk Grimm, obchodní ředitel LINET pro ČR a SR. Nová matrace CliniCare 100 HF tento trend maximálně respektuje. Jejím největším benefitem je, že spojuje 2 různé výrobky v jednom a klient není vystaven rizikovému přesunu z jedné matrace na druhou. Díky CliniCare 100 HF má klient k dispozici komfortní pasivní matraci, která v případě potřeby po připojení kompresoru funguje jako účinná aktivní antidekubitní matrace se střídavým tlakem.

Přijďte si na stánek LINET vyzkoušet nejen to, jak funguje tento nový hybridní systém. Lůžko Sentida 3 s ovladačem SafeLift vybavené novou matrací CliniCare 100 HF předvede naživo tým LINETu ve složení : Miroslav Bouška , Nikolaos Vidras a Šárka Ničová.

Těšíme se na Vás!

Zdravotní péče v sociálních službách v roce 2020
12.– 13.2.2020
Hotel Palcát, Tábor

Zpět na seznam