logo

Konto

25.02.2021

Podpora čerpaná z fondu, který vznikl v roce 2012 pod patronací Konta Bariéry, je určena na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. LINET také průběžně poskytuje věcné dary v podobě lůžek, antidekubitních matrací a dalšího vybavení.

„Jejich využívání v domácí péči přináší mnoho výhod. Usnadňují práci ošetřujícím při denní rutině a péči o pacienta, a především zvyšují komfort hendikepovaného,“ vysvětluje výkonný ředitel LINET Group Tomáš Kolář a dodává: „Pomáháme tak těm, pro které je domácí péče nezbytná, ale nemají na ni dostatečné finanční nebo technické prostředky.“

Z vyčleněných prostředků je možné žádat o speciální polohovací lůžka a antidekubitní matrace. V případě zájmu o podporu z Nadačního fondu LINET lze zaslat žádost na e-mailovou adresu [email protected]. Rada Nadačního fondu LINET žádosti průběžně vyhodnocuje a rozhoduje o rozdělení příspěvků.

Zpět na seznam