logo

Zajímavé informace o novinkách a trendech v oblasti zdravotní péče a aktuální události ve společnosti LINET – hlavně to nabízí náš časopis Komfort. Vychází čtyřikrát ročně a jeho tištěnou formu si můžete

Objednat zde

Komfort 2022

Komfort 2021

Komfort 2020

Komfort 2019

Komfort 2018

Komfort 2017

Komfort 2016

Komfort 2015

Komfort 2014

Komfort 2013