logo

Zejména na podporu rovných pracovních příležitostí a vzdělávání odborné veřejnosti jsou určeny projekty, na něž společnost LINET čerpala dotaci z evropských dotačních fondů.

Společnost LINET spol. s r.o. obdržela v roce 2014 HSBC GRANT NA PODPORU EXPORTU.

Skončil úspěšný vzdělávací projekt pro zaměstnance LINETu

Důraz na vzdělávání a podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců je pro LINET jednou z priorit. I díky tomu se společnosti daří neustále se rozvíjet a držet krok se světovou špičkou v oboru.

Přečtěte si více

Mezinárodní projekt Mobility

Sedm partnerských organizací z několika evropských zemí včetně společnosti LINET hledá možnosti inovací v oblasti celoživotního vzdělávání a odborné přípravy nelékařských zdravotnických pracovníků.

Přečtěte si více

HRAD

Společnost LINET v rámci projektu vytváří komplexní metodiku pro harmonizaci pracovního a osobního života a pro systematické dodržování principů rovných pracovních příležitostí. Jedním z hlavních cílů je, aby metodika byla aplikovatelná i v prostředí jiných zaměstnavatelů.

Přečtěte si více

E-learning

Cílem projektu je vyvinout efektivní výukový nástroj, který umožní rozvíjet odborné znalosti v oblasti zdravotnických technologií. Důraz je kladen na to, aby nástroj umožnil obsah vzdělávání flexibilně přizpůsobovat dynamickému vývoji tohoto odvětví.

Přečtěte si více

S program

Projekt je zaměřený na podporu odborné přípravy žáků technických oborů SŠ a SOU a jejich následné začlenění do pracovního procesu. V rámci projektu LINET spolupracuje s celou řadou středních škol ve středočeském regionu, jejichž studenti mohou ve firmě absolvovat praxi.

Přečtěte si více

Vývojové centrum LINET

Záměrem projektu je výrazné rozšíření a modernizace vývojového centra LINET. Mimo jiné se počítá s výstavbou nových prostor centra, která by měla zajistit adekvátní podmínky s ohledem na výrazný kapacitní nárůst oddělní vývoje v posledních letech.

Přečtěte si více

Firemní školka

Projekt rozšiřuje možnosti pro posílení souladu rodinného a pracovního života zaměstnanců. Školka s kapacitou 42 dětí funguje přímo v prostorách závodu, využívat ji mohou nejen pracovníci LINET, ale i další obyvatelé v regionu.

Přečtěte si více

Školicí centrum LINET

Školicí středisko v prostorách firmy LINET se orientuje na výuku zaměstnanců společnosti, obchodních partnerů a dodavatelů v oblasti moderní zdravotnické techniky. Unikátně vybavené centrum klade zvláštní důraz na inovace a nové technologie ve zdravotnictví a ve výrobě zdravotnického vybavení.

Přečtěte si více

Projekt Vzdělávání

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti a na inovaci interního podnikového vzdělávacího systému.

Přečtěte si více

European innovative programme for VET of nurses - "Moving and Handling"

Projekt reaguje na aktuální situaci v odborném vzdělávání ošetřovatelského personálu, konkrétně pak na situaci v oblasti Moving&Handling.

Přečtěte si více

Nový stretcher - inovativní transportní lůžko

Cílem projektu je vývoj prototypu inovativního stretcheru (transportního lůžka), který zohlední aktuální celosvětové trendy ve zdravotnictví a bude následně uplatněn na trhu moderních zdravotnických prostředků.

Přečtěte si více

Rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET

Cílem projektu je rozvoj stávajícího vývojového centra společnosti LINET, které bylo vybudováno v roce 2009 a které již svým vybavením, kapacitou a systémem řízení VaV projektů nevyhovuje současným potřebám firmy.

Přečtěte si více

Inovace procesu pro výrobu inovovaných matrací OptiCare

Cílem projektu je inovace výrobních procesů ve společnosti LINET tak, aby byla umožněna efektivní výroba nově vyvinutého produktu - aktivní matrace OptiCare.

Přečtěte si více

KONTAKT LINET

Cílem projektu je implementovat koncept age managementu do řízení lidských zdrojů společnosti, zajistit udržitelnost konceptu. Zefektivnit proces adaptace pracovníků na změny výrobních postupů (s ohledem na jejich věkově podmíněné specifické potřeby a preference). Podpořit předávání a sdílení informací mezi zaměstnanci (s ohledem na jejich věkově podmíněné specifické potřeby a preference). Zajistit efektivní proces generační obměny na klíčových pozicích.

Přečtěte si více

Robotická výroba modulární platformy nemocničního lůžka

Společnost L I N E T spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Robotická výroba modulární platformy nemocničního lůžka“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020126. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem tohoto projektu je vyvinout výrobní postup modulární platformy zdravotnického lůžka a to včetně potřebného strojního a technologického vybavení. Projekt je realizován v rámci společného VaV projektu s partnerem – společností machine building s.r.o.

Nová generace výroby pro novou generaci nemocničních lůžek

Společnost L I N E T spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Nová generace výroby pro novou generaci nemocničních lůžek“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025020. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je inovace komplexního výrobního procesu ve společnosti LINET tak, aby byla umožněna efektivní výroba nově vyvinutého produktu nového nemocničního lůžka Image 3 s modulem Safe Sence, a následně všech lůžek na modulární platformě, která z tohoto lůžka vychází. Právě tato výroba přináší potřebu komplexního přepracování výrobní postupů se zavedením automatizace, robotizace a digitalizace. Projekt je zaměřen na zásadní technologickou a procesní změnu celé výroby společnosti LINET.

Vývoj nové myčkové varianty nemocničního lůžka

Společnost L I N E T spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Vývoj nové myčkové varianty nemocničního lůžka“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026877. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je vyvinout myčkovou variantu nemocničního lůžka postavenou na modulární platformě. Jedná se o zcela unikátní koncept propojující celou škálu funkcionalit moderních zdravotnických lůžek společnosti LINET a myčková varianta tento koncept dále rozšiřuje. Projekt je realizován v rámci vlastního projektu výzkumu a vývoje společnosti LINET a přispívá k udržení pozice inovačního leadera v oboru a také ke zvýšení její konkurenceschopnosti.