logo

Název projektu: European innovative programme for VET of nurses - "Moving and Handling"
Program: Erasmus +, Klíčová akce 2: Strategická partnerství
Doba realizace: 1. říjen 2015 – 30. září 2017
Žadatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. (CZ)
Zprostředkující subjekt: Dům zahraniční spolupráce
Partneři: Česká asociace sester (CZ), Polskie Towarzystwo Pielegniarskie (PL), Orsodek Ksztalcenia Podyplomowego Pielegniarek i Poloznych (PL), Birmingham City University (GB), Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics (LT), Sihtasutus Tartu Ulikooli Kliinikum (EST)

Cíl projektu: Projekt reagoval na aktuální situaci v odborném vzdělávání ošetřovatelského personálu, konkrétně pak na situaci v oblasti Moving&Handling. Ačkoli existuje mnoho programů pro odborné vzdělávání v této oblasti, jejich dopad na výskyt muskuloskeletálních poranění/poruch u ošetřovatelského personálu je poměrně nízký. Existuje totiž značná mezera ve vzdělávacích postupech, které by využívaly moderní poznatky a technologie a přinesly posun nácviku manipulace tak, aby byly opravdu odstraněny zažité a chybné pohybové stereotypy.

Cílem projektu bylo proto přenést inovativní M&H vzdělávací program vyvinutý Birmingham City University z Velké Británie do 4 evropských zemí (do České republiky, Polska, Estonska a Litvy).

Partnerství: Hlavním koordinátorem celé realizace projektu byla společnost LINET, přední evropský výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek, která je také aktivní v oblasti inovativního vzdělávání. Dalšími partnery byli Birmingham City University jakožto univerzita, která vyvinula inovativní program manipulace s pacienty, 2 ošetřovatelská sdružení – asociace sester (Česká asociace sester, Polskie Towarzystwo Pielegniarskie), 1 centrum pro vzdělávání zdravotních sester (Osrodek Ksztalcenia Podyplomowego Pielegniarek i Poloznych) a 2 nemocnice (Hospital of Lithuanina University of Health Sciences Kaunas Clinics, SIHTASUTUS TARTU ULIKOOLI KLIINIKUM).

Aktivity projektu: V rámci projektu byl analyzován současný stav vzdělávání ve výše uvedené oblasti a došlo k přenosu inovativního vzdělávacího programu do 4 zemí. Byly realizovány semináře pro trenéry a následně byl transferovaný inovativní program pilotně otestován. Poté probíhaly diseminační akce především cestou realizace místních workshopů a setkání. V rámci projektu bylo uskutečněno i několik mezinárodních setkání. V závěru projektu byly vyhodnocovány dopady programu na cílovou skupinu. Právě s cílovou skupinou byla řešena zpětná vazba k tomuto inovativnímu vzdělávacímu kurzu. Obecně se cílová skupina vyjadřovala, že využívání těchto nových technik manipulace s pacienty jim významně usnadňuje současnou práci a zavedení a prosazení využívání těchto technik v rámci vzdělávacích procesů poskytování zdravotnických služeb vidí jako zcela průlomové. Sestry hodnotily vzdělávací kurz jako velice přínosný a cílová skupina se shodla, že díky realizaci projektu dojde ke zvýšení efektivity vzdělávání, proces vzdělávání tak bude výrazně inovován a díky implementaci těchto technik mezi zdravotnický personál dojde ke snížení počtu zranění pohybového aparátu u ošetřovatelského personálu. Dopad projektu bude tedy přínosný především z dlouhodobého hlediska.

Výstupy projektu: VCo se týče výsledků samotného projektu, díky jeho realizaci tedy došlo k vypracování podrobné analýzy současného stavu dané výše popsané problematiky v jednotlivých zemích, byl proveden průzkum dopadu vzdělávacího programu, který sloužil jako vstup pro finální vytvoření posledního výsledku projektu, tedy 4 lokálních verzí vzdělávacího kurzu.

Projekt běžel v souladu s nastaveným harmonogramem a v září 2017 byl úspěšně ukončen.