logo

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídící orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Obsah projektu: Cílem projektu je vytvořit podmínky pro soulad rodinného a pracovního života zaměstnanců ve společnosti LINET. V rámci projektu proto byla uvedena do provozu firemní školka pro děti zaměstnanců, případně pro děti ostatních obyvatel regionu. Kapacita školek v oblasti je zcela naplněna, proto se LINET rozhodl zřídit školku pro děti zaměstnanců přímo v prostorách závodu. LINET zajistil z vlastních zdrojů výstavbu prostor a areálu školky a zajistil potřebné dokumenty vyplývající z platné legislativy. V rámci projektu bude LINET poskytovat služby péče o děti, dotaci obdržel na personální zajištění po dobu 2 let. Školka má provozní dobu od 6:00 do 18:00, která vyhovuje jak zaměstnancům pracujícím na směny, tak zaměstnancům s pružnou pracovní dobou. Předškolní zařízení s celkovou kapacitou 42 míst je otevřeno i v době prázdnin a poskytuje služby dětem od 2 do 6 let. Služby péče o děti jsou provozované na základě platné legislativy (vázaná živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle zákona č. 455/1991 Sb. a volná živnost mimoškolní výchova a vzdělávání dle zákona č. 455/1991 Sb.).

Kontakty:

LINET spol. s r.o. – pí. Lubomíra Pišťáková, [email protected], tel. 312 576 496 

Firemní školka