logo

Název projektu:

HRAD – pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídící orgán:

Registrační číslo projektu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

CZ.1.04/3.4.04/88.00062

Doba realizace:

12/2012 – 11/2014

Zadavatel/koordinátor:

LINET spol. s r.o.

 

Partneři: Kolpingova rodina Smečno a Mateřská škola Linetka, s.r.o. 

HRAD

Hlavním cílem projektu je: vytvoření komplexní metodiky slaďování rodinného a pracovního života (WLB) a rovných příležitostí (RP) využitelné i pro další zaměstnavatele mimo společnost žadatele. Projekt tak bude mít dopad na kvalitu života v daném regionu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření metodiky "Strategie podpory Work &L ife Balance a podpory rovných příležitostí", která bude podporu v oblasti WLB a RP řešit komplexně, ale zároveň bude obsahovat konkrétní kroky a nástroje pro realizaci podpory. Metodika bude postavena na několika pilířích, které budou otestovány pilotně v podmínkách společnosti LINET. Testování bude na konci projektu vyhodnoceno a metodika upravena o zjištěné nedostatky. Poznatky budou předány dalším zaměstnavatelům v regionu.

Projektový manažer – Bc. Lubomíra Pišťáková, [email protected], tel. 312 576 496 

Hrad