logo

Projekt: Inovace procesu pro výrobu inovovaných matrací OptiCare
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: INOVACE - Inovační projekt - Výzva IV
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011124
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace

V srpnu roku 2017 byla ve společnosti LINET spol. s r.o. zahájena realizace projektu „Inovace procesu pro výrobu inovovaných matrací OptiCare“. Předpokládaným datem ukončení projektu je listopad roku 2020.

Cílem projektu je inovace výrobních procesů ve společnosti LINET tak, aby byla umožněna efektivní výroba nově vyvinutého produktu - aktivní matrace OptiCare. Výroba nově vyvinutého produktu přináší potřebu zavedení nového výrobního procesu. V rámci projektu bude nakoupena technologie, která je pro výrobu nového produktu nezbytná, tedy technologie pro vysokofrekvenční svařování plastů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.