logo

V rámci projektu Posílení inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků v Evropě , vznikl Koncepční dokument, který popisuje současný stav ve vzdělávání zdravotnického personálu v partnerských zemích; prezentuje inovace a metody představené v rámci projektu a doporučení pro zlepšení celoživotního vzdělávání zdravotnické profese. Cílem tohoto dokumentu a partnerství je přispět k vytvoření sítě mezinárodních partnerů a společně usilovat o realizaci a implementaci těchto doporučení.

Dokument je na vyžádání na adrese: [email protected]

Projekt byl realizován v období  1. srpna 2012 – 31. července 2014 za finanční podpory Evropské komise.

Název projektu:

Posílení inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků v Evropě

Program:

Program celoživotního učení/Leonardo da Vinci

Doba realizace:

1. srpen 2012 –31.červenec 2014 (24měsíců)

Žadatel/koordinátor:

LINET spol. s r.o. (CZ)

Partneři: LINET France S.A.S (FR), LINET Sweden AB (SWE), Univerzitní nemocnice Karolinska (SWE), Polská asociace sester (PL), Ústav postgraduálního vzdělávání sester (PL), Česká asociace sester (CZ)

Hlavním cílem tohoto projektu je: vytvořit síť partnerství sestávající ze 7 partnerů z oblasti zdravotnictví – univerzity, fakultní nemocnice, výrobce zdravotnických technologií, asociace sester a institut postgraduálního vzdělávání. Partneři projektu se budou podílet na tvorbě a diseminaci tematicky zaměřeného koncepčního dokumentu na téma Inovace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků, jehož součástí budou informace jak z oblasti odborného vzdělávání a přípravy sester, tak i z praxe.

Koncepční dokument pomůže definovat potřebné činnosti a nezbytnost zapojení zainteresovaných skupin tak, aby docházelo k systematickému zavedení přístupu k identifikaci, analýze a integraci inovací do odborného vzdělávání a přípravy pro zdravotnický personál – zdravotní sestry. Partnerství podporuje spolupráci mezi světem vzdělávání, odborné přípravy a práce. Všichni partneři jsou lídry a inovátory ve svém odvětví a řadí se mezi nejlepší instituce nejen ve své zemi, ale v celé Evropě.

Projekt reaguje na několik skutečností, které jsou charakteristické pro odborné vzdělávání v ošetřovatelství v posledních letech:

  • Dynamika trhu práce ve zdravotnictví v EU
  • Změny ve vzdělávání sester
  • Vliv odborného vzdělávání a přípravy zdravotních sester na jejich každodenní pracovní život

Vytvořené partnerství a výsledný koncepční dokument bude základem pro platformu, která se zaměří na další práci a to definování nového projektu v rámci programu přenosu inovací (TOI), tentokrát ve větším měřítku. Cílem projektu je diseminace koncepčního dokumentu a propagace jeho významu pro inovace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mezi rozsáhlou sítí zainteresovaných skupin zapojených do zdravotnictví.