logo

Projekt: Nový stretcher - inovativní transportní lůžko
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001139
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace

V srpnu roku 2015 byla ve společnosti LINET spol. s r.o. zahájena realizace projektu „Nový stretcher - inovativní transportní lůžko“. Předpokládaným datem ukončení projektu je červenec roku 2018.

Cílem projektu je vývoj prototypu inovativního stretcheru (transportního lůžka), který zohlední aktuální celosvětové trendy ve zdravotnictví a bude následně uplatněn na trhu moderních zdravotnických prostředků. V rámci projektu budou vyvinuty dvě variantní řešení stretcheru pro akutní příjem a to mechanické a elektrické. Projekt zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti ergonomie, designu, koncepce produktu, vyvinutí funkcionalit a detailů a ověření prototypu v reálném prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.