logo

Projekt: KONTAKT LINET
Název programu: OP Zaměstnanost (OPZ)
Výzva: 079 – Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Doba realizace: 03/2019-12/2021 
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009592
Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o.
Zprostředkovatel: Grant Help, s.r.o.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na age management, který zohledňuje rozdílné potřeby, možnosti a preference zaměstnanců různých věkových kategorií. V rámci projektu půjde o předávání a sdílení znalostí mezi zaměstnanci, kvalitní zaškolování nových zaměstnanců a prohlubování znalostí těch stávajících, rozdílnou motivaci různých věkových kategorií a zajištění zástupců a nástupců na vybraných pozicích. Zásady age managementu vedou k efektivnímu využití stávajících lidských zdrojů, a to i v prostředí vysoce inovativní výroby.

Cílem projektu je:

  • Implementovat koncept age managementu do řízení lidských zdrojů společnosti, zajistit udržitelnost konceptu.
  • Zefektivnit proces adaptace pracovníků na změny výrobních postupů (s ohledem na jejich věkově podmíněné specifické potřeby a preference).
  • Podpořit předávání a sdílení informací mezi zaměstnanci (s ohledem na jejich věkově podmíněné specifické potřeby a preference).
  • Zajistit efektivní proces generační obměny na klíčových pozicích.

Projektový manažer – Kateřina Dufková, [email protected], tel. 312 576 326