logo

Název projektu:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti L IN ET spol. s r.o.

Název globálního grantu:

Adaptabilita a konkurenceschopnost

Vyhlašovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF

Doba realizace:

05/2013 – 4/2015

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/94.01131

Zadavatel/koordinátor:

LINET spol. s r.o.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti LINET spol. s r.o. (dále jen „LINET“) a na inovaci interního podnikového vzdělávacího systému. Obsah a dílčí cíle projektu jsou určeny v návaznosti na výsledky komplexního personálně procesního auditu společnosti LINET, který identifikoval vzdělávací potřeby. V rámci projektu proběhne odborné vzdělávání zaměstnanců z oblasti výroby, obchodu a nákupu, finance, účetnictví, HR a dalších vybraných zaměstnanců dle výsledku proběhlé analýzy vzdělávacích potřeb.

Vedle profesního a obecného školení proběhne i vzdělávání v oblasti rovných příležitostí.

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců především v oblasti výroby, obchodu a nákupu, finance, účetnictví a HR. Druhým cílem je zkvalitnění interního podnikového vzdělávání, kdy budou vybraní zaměstnanci proškoleni pro pozici interního lektora a z dlouhodobého hlediska se stanou nositeli vysoké úrovně know-how společnosti LINET. Další zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců přispěje k udržení konkurenceschopnosti žadatele.

Projektový manažer – Bc. Lubomíra Pišťáková, [email protected], tel. 312 576 496

Projekt vzděláváníProjekt vzdělávání