logo

S program – podpora odborné přípravy žáků technických oborů SŠ a SOU a jejich následné začlenění do pracovního procesu

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Řídící orgán:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zprostředkující subjekt:

Středočeský kraj

Partnerské školy: Integrovaná střední škola Slaný, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, Dubská, Střední škola služeb a řemesel Stochov

Obsah projektu: Cílem projektu je rozvinout spolupráci mezi společností LINET spol. s r.o. jako zástupce zaměstnavatele a středními odbornými školami a středními odbornými učilišti technického zaměření v regionu Středočeského kraje. Společnost LINET v návaznosti na školní vzdělávací programy partnerských škol a ve spolupráci s jejich učiteli odborného výcviku zajistí pro žáky vybraných oborů těchto škol ve svém podniku a speciálně vybudovaném tréninkovém centru odborný výcvik a následně nabídne úspěšným absolventům možnost zaměstnání.

Tato hlavní aktivita bude doplněna i podpůrnými činnostmi jako jsou motivační aktivity ke studiu technických oborů pro žáky základních škol a exkurze pro učitele odborných předmětů do výrobního podniku LINET.
Všechny aktivity projektu povedou cíleně ke zkvalitnění výuky vybraných technických oborů se zaměřením na praxi a ke zvýšení počtu kvalitních absolventů technických oborů, kteří skutečně nastoupí do zaměstnání ve svém oboru.

Kontakty:

Integrovaná střední škola Slaný – www.iss-slany.cz
Střední škola služeb a řemesel Stochov – www.sousto.cz
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, Dubská – www.sou-dubska.cz
LINET spol. s r.o. – pí. Lubomíra Pišťáková, [email protected], tel. 312 576 496 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

S Program