logo

Projekt:

Školící centrum Linet

Název programu:

Operační program Podnikání aInovace (OPPI)

Řídící orgán:

Ministerstvo průmyslu aobchodu

Zprostředkující subjekt:

agentura Czechinvest


 

Obsah projektu: Záměrem projektu „Školící centrum LINET“ je vytvoření školicího střediska v prostorách firmy LINET spol. s r.o. zaměřeného na vzdělávání v oblasti moderní zdravotnické techniky. Vzdělávací aktivity realizované v rámci školicího střediska budou orientovány zejména na progresivní vývoj v dané oblasti, inovace a nové technologie. Tomuto bude odpovídat i technické vybavení školícího střediska. Svým charakterem se bude jednat o unikátní školící středisko v ČR.

Školící středisko LINET bude sloužit ke vzdělávání zaměstnanců společnosti , obchodních partnerů a dodavatelů v oblasti nových trendů a inovací v moderní zdravotnické technice.