logo

Skončil úspěšný vzdělávací projekt pro zaměstnance LINETu

Důraz na vzdělávání a podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců je pro LINET jednou z priorit. I díky tomu se společnosti daří neustále se rozvíjet a držet krok se světovou špičkou v oboru.

Jedním z posledních příspěvků k odbornému růstu vlastních lidí byl právě skončený projekt „Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti LINET spol. s r. o.“ s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/94.01131, který byl spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR v roce 2013 – 2015.

Vzdělávací program zahrnoval 4 desítky různých odborných kurzů určených pro pracovníky v oblasti financí, účetnictví a controllingu, dále pro zaměstnance z výroby, obchodu, nákupu, logistiky a kvality. Celkem bylo proškoleno přes 220 zaměstnanců. Struktura vzdělávacího programu odpovídala konkrétnímu profesnímu zaměření účastníků a také hlavnímu cíli celého projektu – inovaci interního firemního vzdělávacího systému a rozvoji týmu interních lektorů.

Zpětná vazba od účastníků školení potvrdila důležitost vzdělávacích aktivit. Kurzy zvýšily pracovní kompetence zaměstnanců a rozšířily jejich odbornost, což je klíčové pro růst kvality, efektivity a celkové konkurenceschopnosti společnosti.

Skončil úspěšný vzdělávací projekt pro zaměstnance LINETu