logo

Projekt:

Vývojové centrum LINET

Název programu:

Operační program Podnikání ainovace

Řídící orgán:

Ministerstvo průmyslu

Zprostředkující subjekt:

agentura Czechinvest

 

Obsah projektu: Záměrem projektu je výrazné rozšíření a modernizace vývojového centra LINET. Vzhledem ke kapacitnímu nárůstu vývojového centra bude toto centrum přemístěno do nově budované výrobní haly. Projekt je rozdělen do tří etap, z nichž první je zaměřena na vlastní výstavbu nových prostor vývojového centra. V dalších dvou etapách bude vývojové centrum modernizováno a nově dovybaveno.