logo

Projekt:

Vývojové centrum LINET

Název programu:

Operační program Podnikání ainovace

Řídící orgán:

Ministerstvo průmyslu

Zprostředkující subjekt:

agentura Czechinvest

 

Obsah projektu: Záměrem projektu bylo výrazné rozšíření a modernizace vývojového centra LINET. Vzhledem ke kapacitnímu nárůstu vývojového centra bylo toto centrum přemístěno do nově vybudované výrobní haly.

V rámci projektu došlo k významnému posílení pracoviště elektrovývoje, zkušebny a prototypové dílny a nástrojárny. Kromě toho se zvýšila efektivita fungování celého technického oddělení firmy. Díky tomu se zvýšila i celková konkurenceschopnost společnosti LINET.

 V rámci projektu byly pořízeny následující investice:

 • SW - Solid Edge - Foundation Bundle
 • SW pro řízení zkoušek
 • SW pro navrhování el. zařízení – licence Altium Designer
 • PC pro provoz SW LabView
 • Modulární řídicí jednotka s kartami pro měření fyzikálních veličin
 • Senzory teploty
 • Senzory tlaku
 • Elektroerozivní drátová řezačka, příslušenství a upínací systém
 • CNC horizontální obráběcí centrum s automatickou výměnou palet
 • Měření EMC
 • Osciloskop
 • Vývojový tester lůžka
 • Optický měřicí systém
 • X3 RD Mattress Systém
 • 3D tiskárna
 • Vrtačko-frézka
 • Bruska vč. vybavení
 • Svařovací zdroj
 • Cyklovací stroj a ovládací panely
 • Impedanční tomografie plic (EIT)

Výše uvedené technologie lze za tržních podmínek poskytnout k využití jiným subjektům.