logo

Projekt: Rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: POTENCIÁL - III. VÝZVA
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008979
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace

V lednu roku 2017 byla ve společnosti LINET spol. s r.o. zahájena realizace projektu „Rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET“. Předpokládaným datem ukončení projektu je srpen roku 2019.

Cílem projektu je rozvoj stávajícího vývojového centra společnosti LINET, které bylo vybudováno v roce 2009 a které již svým vybavením, kapacitou a systémem řízení VaV projektů nevyhovuje současným potřebám firmy. V rámci projektu dojde k významnému posílení pracoviště elektrovývoje, zkušebny a prototypové dílny a nástrojárny. Kromě toho se zvýší efektivita fungování celého technického oddělení firmy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Seznam majetku pořízeného z projektu

Rozděleno dle oblastí:

1) Zkušebna

 • Technologie pro řízení zkoušek HW/SW
 • Modulární řídící jednotka s kartami pro měření fyzikálních veličin
 • Vývojový tester lůžka
 • Cyklovací stroj
 • 3D scanner

Prováděné činnosti a zkoušky:

 • Mechanické a elektro-mechanické cyklické/ životnostní zkoušky lůžek, matrací a aktuátorů.
 • 3D měření a vyhodnocování kovových a plastových komponent a sestav do velikosti MAX 2x2x1 m

 

2) Zařízení prototypové dílny

 • Technologie potřebné pro výrobu prototypů
 • Třískové obrábění (CNC)
 • Drátořez
 • Sloupová vrtačka, bruska, ruční svářečka
 • 3D tisk plastů
 • SW pro technická kreslení

Prováděné činnosti a zkoušky:

 • Návrh a design kovových a plastových částí, jejich sestav
 • Prototypová kovovýroba včetně svařování
 • 3D Tisk plastových dílů do velikosti 250x250x250mm

 

3) Návrh elektronických obvodů

 • SW pro navrhování elektronických zařízení
 • Přístroje pro měření EMC
 • Osciloskop

Prováděné činnosti a zkoušky:

 • Návrh osazení a design elektro obvodů a desek plošných spojů
 • Měření běžných elektro veličin pomocí osciloskopu
 • Testování elektro magnetické kompatibility u menších dílů do rozměru 200x300x200 mm

 

4) Zdravotnická technika

 • Zařízení EIT
 • Senzor - vyhodnocování tlakové mapy

Prováděné činnosti a zkoušky:

 • Online měření ventilačních parametrů pacienta pomocí EIT – Elektro Impedanční Tomografie
 • Měření a vyhodnocování tlaků, které působí na pacienta při běžném polohování na lůžku

 

Ceník je na vyžádání

Kontaktní osoba: Technický ředitel