logo

Název projektu:

Vzdělávání pro ošetřovatelský personál

Název programu:

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Zadavatel/koordinátor:

LINET spol. s r.o.

Registrační číslo:

CZ-1.04/3.1.03/A7.00222

Realizace projektu:

1.11.2013 –30.4.2015

Obsah a cíle projektu:

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků), které povede ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Vzdělávání se bude účastnit celkem 554 zaměstnanců z 24 organizací poskytujících sociálních služby, kteří se zúčastní tří kurzů, jejichž témata byla stanovena na základě analýzy potřeb cílové skupiny.

Vzdělávání bude vedeno interaktivní formou s důrazem na nejmodernější poznatky vdaných tématech, což také přispěje k dosažení hlavního cíle projektu a ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

Jedná se o následující akreditované kurzy:

  • Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh
  • Nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta
  • Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím personálu

Všechny kurzy budou zajištěny společností LINET spol. s r.o., která provozuje školicí středisko LINET Scholaris. LINET Scholaris se zaměřuje na vzdělávání v sociálních službách již od roku 2006. Díky svým dlouholetým zkušenostem, vysoké odbornosti lektorů a aktivní spolupráci se zahraničním poskytuje LINET Scholaris  vzdělávání na vysoké kvalitativní úrovni, přičemž využívá i netradičních školicích pomůcek jako je např. obleček stáří. Všechny kurzy budou realizovány v prostorách jednotlivých poskytovatelů, což jim umožní větší flexibilitu při plánování vzdělávání a bude nákladově efektivnější. Pokud nebude cílová skupina u poskytovatele dostatečná na to, aby tvořila jednu skupinu kurzu, bude se účastnit školení realizovaného u nejbližšího poskytovatele sociálních služeb zapojeného do projektu.

Vzdělávání pro ošetřovatelský personál