logo

Ochrana životního prostředí, zlepšování bezpečných pracovních podmínek a prevence znečišťování patří trvale k nejvyšším prioritám společnosti. Podnikat odpovědně pro společnost LINET mimo jiné znamená skloubit závazky poskytovat nejvyšší možnou kvalitu a minimalizovat dopad obchodních aktivit na životní prostředí. O to se ve firmě stará integrovaný systém řízení definovaný dokumentem Politika společnosti. Jeho funkčnost potvrzuje celá řada certifikátů vystavených předními certifikačními autoritami. Stejně odpovědný přístup k podnikání je také podmínkou spolupráce obchodních partnerů se společností LINET.

Společnost LINET je držitelem certifikátů QMS (řízení systému kvality) a EMS (řízení systému ochrany životního prostředí) dle mezinárodních standardů ISO, MDSAP a MDR.

V rámci celé společnosti LINET funguje systém environmentálního managementu, který je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy ISO 14001. Mezinárodní uznání systému a certifikace ISO jsou založeny na externích auditech prováděných specialisty renomované mezinárodní firmy TŰV.

Podnikání společnosti LINET se projevuje i v tzv. environmentálních aspektech, které se vztahují k ochraně životního prostředí. Tyto aspekty se neustále vyhodnocují, aby společnost mohla přijímat rozhodnutí, díky nimž minimalizuje svou environmentální stopu. V současné době je novou prioritou analýza klimo-energetických opatření směřující k uhlíkové neutralitě, tj. ke snižování spotřeby energie a přírodních zdrojů, surovin a vzniku odpadů, maximálně využívat obnovitelné zdroje.

Politika společnosti