logo

Vize

Být předmětem touhy, nikoli pouhé volby.

Poslání

Posláním naší firmy je přispívat ke zvyšování úrovně zdravotnických a pečovatelských služeb. Svými výrobky a službami definujeme v oblasti výroby zdravotnických lůžek kategorii nejvyšší kvality.

Známe každodenní problémy svých zákazníků a naše řešení jim pomáhají je překonávat. Klient nemá od prvního okamžiku spolupráce s námi jediný důvod pochybovat o naší odborné kompetenci, spolehlivosti a profesionálním přístupu. A to bez ohledu na velikost zakázky.

Jsme technologickým lídrem v oboru a inovace je pevnou součástí naší DNA. Naším závazkem je podílet se na utváření budoucnosti hospitalizační techniky a ošetřovatelské péče. Dostát mu dokážeme díky aplikaci nejnovějších trendů v medicínské vědě a technických oborech a díky intenzivní spolupráci s lékaři a sestrami.

Své zákazníky posloucháme a nabízíme jim jen to, co opravdu potřebují. Máme srozumitelné obchodní argumenty, ale nejraději za sebe necháváme mluvit přímo své výrobky. Věříme v jejich kvalitu, proto zákazníkovi poskytneme tolik času, kolik potřebuje, aby si k nim našel cestu.

Jsme stabilní firma a máme stabilní vztahy s obchodními partnery. Jednáme transparentně, usilujeme o vztah založený na vzájemném respektu.

Milujeme svou práci a jsme hrdí na to, co ve svém oboru dokážeme. Úspěch neměříme penězi, ale nadšením zákazníka pro naše řešení. Zákazníky nepřesvědčujeme, ale spolupracujeme s nimi.

Každou zakázku proměňujeme ve vzrušující zážitek naplněný úžasem z perfektního propojení špičkových technologií a okouzlujícího designu.

Nabízíme sofistikované produkty, ale jejich výhody jsou jasné na první pohled. Naše portfolio vychází vstříc potřebám všech specializací, které využívají lůžkovou péči. Najít vhodné řešení pro každého je proto otázkou okamžiku.

Abychom zajistili, že toto poslání budeme naplňovat ve všech svých aktivitách, všechna rozhodnutí se budou řídit následujícími PRINCIPY/HODNOTAMI:

UNIQUE: Překonáváme sami sebe

Na trhu nebojujeme cenou, ale technologickým náskokem. Každý náš produkt a služba v sobě obsahuje unikátní vlastnosti, které zákazník u konkurence nenajde.  

SIMPLICITY: K porozumění stačí jediný pohled

Technologické vlastnosti našich produktů a služeb jsou v souladu s každodenní realitou klientů. Není potřeba je složitě vysvětlovat, protože zákazníci v nich okamžitě uvidí odpověď na své problémy.    

PASSION: Víme, co klienti potřebují. Dáváme jim to, po čem touží

Ve vztahu se zákazníkem fungujeme transparentně a předvídatelně. Nenecháváme po sobě nezodpovězené dotazy, plníme sliby. Dbáme na to, aby spolupráce s naší firmou nebyla pro klienta jen další obchod, ale pozitivními emocemi nabitá zkušenost.   

CONFIDENCE: Konkurence není měřítko

Věříme si. Nepochybujeme o kvalitě svých produktů a služeb. Nezmiňujeme konkurenční výrobce a neporovnáváme se s nimi, pokud to zákazník sám nevyžaduje. Své obchodní argumenty stavíme výhradně na dokonalé znalosti potřeb klienta.   

TRUST: Hrajeme podle pravidel    

Dodržujeme zákony, nedopouštíme se nekalých obchodních praktik. Nejen se zákazníky, ale i s obchodními partnery a mezi sebou