logo

24.05.2016

Mezinárodní konference nabídla poutavou kombinaci klíčových vědeckých zasedání, setkání s pozvanými hosty, workshopů, přednášek, celodenních streamů a odborných konferencí. „Z portfolia matrací naší společnosti jsme představili integrovanou matraci Symbioso, reaktivní matraci CliniCare HF100 a aktivní matraci Virtuoso,“ uvedla Michaela Domerecká, Marketing Specialist společnosti LINET. „Tři dny veletrhu byly náročné, ale úspěšné. O všechny vystavené produkty jevili návštěvníci konference veliký zájem. Náš stánek byl po celou dobu hojně navštěvován účastníky nejen z Německa, ale také například z Velké Británie, Maďarska, Turecka, Finska, Jordánska nebo České republiky,“ dodává Domerecká.

Kateřina Jansová, klinický kouč společnosti LINET, komentuje dění na veletrhu: „Bylo zajímavé potkat na konferenci i účastnice programu v Jordánsku, kterého jsme se spolu s kolegyní Mgr. Markétou Koutnou aktivně účastnily v listopadu minulého roku. Je vidět, že jde o lidi, kteří mají zájem ovlivnit prevenci dekubitů a hojení ran. Aktivní prevence proti vzniku dekubitů je zde stále ještě v plenkách.“

Mnoho účastníků nebylo pouze z řad lékařů a sester. Účastnili se i ti, kteří mají možnost získané informace aplikovat na budoucí zdravotníky, např. lektoři z univerzit. „Velký zájem o spolupráci v edukaci sester zde projevila Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias, portugalská univerzita, která by ocenila spolupráci v online vzdělávání sester v prevenci dekubitů s využitím aktivních matracích a elektrických lůžek,“ uzavřela Kateřina Jansová.

Zpět na seznam